הדסה היא אסתר

 

 

בעזרת מלך יחיד א'ל חי העולמים
תורת הלוחות הראשונים
פורים תשע''ב
מפי מורנו דב"ר הכהן סטבסקי שליט"א
 בית הבעל שם טוב

 

הדסה, אסתר, ואיילת השחר


''איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי... והיה אומן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם.''

(מגילת אסתר ב.ה-ז) 


אבל יש גם מצב ביניים וצריך לעבור גם אותו. לכן מזמור כ''ב בתהילים אומר: '' למנצח על איילת השחר''. מה זה איילת השחר? זה שחר של הגאולה, עדיין לא נגאלנו אבל זה תחילת הגאולה. בשחר יש שתי בחינות: בחינה אחת זה שחור, בחינה שנייה - שחרית. זאת אומרת שבין השחור שזה שיא הגלות לבין מצב של גילוי השכינה יש מצב של תחילת הגאולה כאשר רואים כל מומים של הגלות, כי לא היינו רואים את המומים אם לא היינו בהתחלת השחר. כאשר בן אדם שקוע בתוך הגלות אז הוא חושב שהכל בסדר. אבל כשהוא מתחיל להיתגאל אז הוא רואה מומים של הגלות.


אז בשחר יש שחור וגם שחרית - הצלה מין השחור. לכן כתוב ''למנצח'' כי צריך לנצח את איילת השחר שזה כינוי של השכינה במצב ביניים. מצב של השכינה בגלות נקרא הסתר, מצב של השכינה כאשר היא יוצאת מהגלות נקרא הדסה, ומצב הביניים של השכינה כאשר היא כבר התחילה לצאת מהגלות ורואה מומים של הגלות ורוצה לברוח משם נקרא איילת השחר.


 מי מנצח את איילת השחר? מזמור לדוד כי דוד המלך מנצח כל בחינות המלכות, כל בחינות השכינה. לכן דווקא הוא יכול לנצח איילת השחר, מצב ביניים בין שחור לשחרית. לכן אומרים: דוד מלך ישראל חי וקיים'', רק הוא ולא שעול,לא יוסף, לא פינחס. רק הוא - דוד מלך ישראל חי וקיים, כל שאר המלכים לא חיים ולא קיימים. כאשר פותחים ארון הקודש לפני קריאת תורה אנחנו אומרים פסוק מזהר הקדוש: ''אנת הוא שליט על כלא, אנת הוא דשליט על מלכיא. ומלכותא דילך היא''. הקב''ה מחריב כל מלכויות, כל מלך אנושי, חוץ ממלכות דוד המלך.


שלש פעמים ביום אנחנו מבקשים על מלכות דוד בגלל שדוד לא ממליך את עצמו, אלא הוא ממליך את הקב''ה : ''השם ימלוך לעולם ועד''. לכן מי יכול לנצח אילת השחר? רק מזמור לדוד.


אחר כך כתוב: ''אלי, אלי למה עזבתני''. בהיכלות חסידים אנחנו שרים ניגון ''אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי'', שרים לאט לאט, עם הרבה לב כי כל ישראל ביחד מרכיבים מחדש את האדם הראשון, את השכינה. אנחנו נקראים כנסת ישראל כי אנחנו כונסים את כל הנשמות בנשמה אחת כוללת. ובכל זאת אנחנו מבקשים:'' למה עזבתני'', כי אנחנו לא יכולים לצאת מהגלות לבד, הכל תלוי בהשם יתברך, ברצון שלו.
מדוע דוד המלך אומר ''עזבתני'' ולא ''עזב אותי''? כי ''עזב אותי'' – זה שתי מילים וזה באמת הפרדה, חלילה. אבל במילה ''עזבתני'' אנחנו עדיין ביחד. התורה הקדושה אומרת: '' כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו - עזוב תעזוב עמו'' (שמות כ"ג ה) אתה עזבתני, אתה לקחת אותי איתך במציאות של נפילה, במציאות של גזירה. עזוב תעזוב עמו, עזיבה זה לשון הרמה. הקב''ה לוקח ומרים אותנו. אבל אם זה דבר טוב אז למה דוד המלך בא בתמיה ''למה עזבתני?'' למה אתה עושה לי את זה? הרי ידוע שדוד המלך היה הכי קשה מבני אדם והכי רך מבני אדם. היה קשה כארז כאשר היה מדבר על כבוד השם, אבל היה רך כמו תולעת כאשר היה צריך ללמוד תורה ולהתבטל לפני השם. גם היה רך לפני בריות, היה לו רכות לקבל הנהגת השם בכל מצב. ספר שמואל ב' מספר על שמעי בן גרא שיצא לקלל את דוד המלך ודוד אמר: מה לי ולכם ... כי יקלל וכי השם אמר לו קלל את דוד'' (שמואל ב' טז.ה) . מה יעשה לי אדם? כולם צינורות של השם יתברך.דוד המלך רצה להרים את כל המציאות ולא לברוח מהגזירה, אלא להרים אפילו מציאות הגזירה. לכן הוא אמר: ''למה עזבתני?'', היה אומר להקב''ה: בואו נא, נתקן ביחד את העצם העניין כדי שאחרי הכנעה והבדלה נגיע גם להמתקה.
ויש המשך הפסוק:'' אקרא יומם ולא תענה'' , אני קורא גם ביום - עכשיו צריך להיות גילוי של שכינה, ואתה לא תענה? ולילה לא דומיה לי? ובלילה, בשעת הסתר אני לא קיבלתי את הגלות בהכנעה, דום ''יוד'' ו''הא'' - כל בחינות עליונות של שם הוויה - אני לא דממתי מזה, ואני לא אמרתי במצב הקטנות שאעבוד אותך בעומק ולא בגובה? זה טענה, אבל הקב''ה רוצה שאנחנו נבקש ונדרוש אותו. ''דרשו ה' ועוזו, בקשו פניו תמיד'' (תהילים קה.ד)
אז מה דוד המלך אומר לנו לעשות כדי לנצח את איילת השחר, לנצח את הדמיון של ''למה עזבתני?''. ''ואתה קדוש - יושב תהילות ישראל'', מה זאת אומרת? יש תנוחה להקב''ה, יש מציאות כזאת שהוא יושב בתוך תהילות ישראל? התשובה היא – כן. אנחנו אומרים בקריאת שמע שיש ארבע תנוחות עיקריות: ''בשכבך בביתך ובלכתך בדרך, בשבתך ובקומך''. זאת אומרת שיש ארבע תנוחות של השכינה: שכיבה, עמידה, ישיבה והליכה. יש לה בחינת שכיבה ובחינת ישיבה – ישוב הדעת ובחינת עמידה – היא עולה ועולה, וגם בחינה רביעית כאשר היא זזה, בונה. אז מה זאת אומרת שהקב''ה יושב תהילות ישראל?


איך מישבים את הקב''ה בעולם? על ידי תהילות ישראל אנחנו יכולים לישב את הקב''ה למטה, בעולם התחתון.
 

מעגל השנה

  • 1
  • 2
Prev Next

הרשמת חברים

עוֹלָם שֶׁכֻּלּוֹ שַׁבָּת