שיעורים אחרונים

 

 

 

 

"תיקונו למחשבות זרות ופניות בתפילה: לשום כל מחשבתו תוך התיבות והמלות של התורה והתפילה. ובזה נסתתר תוך התיבות והדיבורים מפני המים הזדונים וניצל"

 

 

 

 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

הנשמה והגוף