שיעורים אחרונים

 

 

הרב דניאל הכהן סטבסקי
כיצד התפילה ממתיקה הכל
מתוך ספר אגרת הגאולה ב' 
עמוד עח
יום ראשון  | כד' טבת | תשעג

 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו