שיעורים אחרונים

 

 

הרב דניאל הכהן סטבסקי
מקל וחומר
התחלת פרק ב' באגרת הגאולה ב' עמוד ע"ג'
יום ראשון  | יח' כסלו | תשעג

 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

"ישראל הם הקיום של כל העולמות"