שיעורים אחרונים

 

 
הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער י"ג
יום ראשון | א' תשרי | תשעג

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

"אין שום מציאות בלתי השם יתברך"