שיעורים אחרונים

 

הכנס השנתי בתורת הבעל שם טוב עם הרב סטבסקי, חיליק פרנק ושניאור גודינגר

 


חי אלול | הכנס השנתי בתורת הבעל שם טוב
עם הרב סטבסקי, חיליק פרנק ושניאור גודינגר

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

"בכל תנועה - שם אלופו של עולם"