שיעורים אחרונים

 

ברכת האילנות תשע"ג 

בישוב תקוע עם משפחת הרב פרומן ז"ל

 


ברכת האילנות תשע"ג 

בישוב תקוע ליד משפחת הרב פרומן ז"ל

 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו