שיעורים אחרונים

 

ברכת האילנות תשע"ג 

בישוב תקוע עם משפחת הרב פרומן ז"ל

 


ברכת האילנות תשע"ג 

בישוב תקוע ליד משפחת הרב פרומן ז"ל

 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

תיקון למחשבות זרות ופניות בתפילה