תרומותהיו שותפים

אנו קוראים לכל תלמידנו ומכרינו וכל בית ישראל להיות שותפים למהפכה הגדולה ולתת יד למפעל הקדוש הזה אשר יכשיר את עם ישראל לקבלת הגאולה במידת הרחמים

אפשר להצטרף דרך הוראת קבע ומקבלים את כל הספרים שיוצאים דרך הדואר
אפשר לתרום למכון בית הבעל שם טוב ולהיות שותף להוצאה לאור של כל כתבי הבעל שם טוב
 


להורדת טופס הוראת קבע

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

"בכל תנועה - שם אלופו של עולם"