קבלת קהל ופדיון נפש

הרב דניאל סטבסקי

עדכון קורונה : שימו לב! בימים אילו אין קבלת קהל

הכניסה לקבלת קהל הינה לנרשמים מראש בלבד!! נא להרשם בטלפון 029923155 ההרשמה בימי ראשון בלבד.

קבלת קהל מתקיימת בימי ראשון במרכז הישראלי בין השעות 16:00 ועד 19:00 בערב.

הציבור מתבקש להגיע לא לפני השעה 16:00 ולא יאוחר מהשעה 17:30.

ההרשמה בטלפון היא לאותו שבוע בלבד.

הכניסה תהיה ברצף לפי תור ותתבצע לפני השיעור המרכזי ביום א' במרכז הישראלי קרן היסוד 22 קומה ג'.

לאור בקשות רבות של הציבור והעומס הגדול להיכנס אל הרב, לא תתאפשר שיחה ארוכה. הרב יענה לשאלה אחת בלבד. לשאלות רגישות הרב יענה אי"ה בכתב יד במקום והשואל יקבל את תשובת הרב בידו.

פדיונות נפשיתקיימו במקום אי"ה בתוך זמן קבלת הקהל. המביא פדיון עליו להכין מראש לפני כניסתו ולהגיש מעטפה מוכנה עם שם ושם אם הנפדה. סכום הכסף שבתוך המעטפה – לפי מניין אותיות הבקשה. כדוגמא: המבקש רפואה – כמניין רפוא"ה [293 ₪], ישועה – כמניין ישוע"ה, וכן על זה הדרך. להמתקת הדינים באופן כללי – כמניין קס"א [161 ₪]. הכנסות הפדיונות – קודש לקרן הספרים. הפדיונות יעברו בשקט בזה אחר זה, ובסופם יענו אמן אחר אמירת הפדיון בלא דיבור.
לא יתקבלו מכתבים כלל.

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו