חסד

גבורה

תפארת

נצח

הוד

יסוד

מלכות

הרשמת חברים

הנשמה והגוף