חסד

גבורה

תפארת

נצח

הוד

יסוד

מלכות

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו