ישראל נקראים אדם ובנו בכורו ובת יחידה של הקב"ה

ספר חיי הבעש"ט קונטרס מאירת עיניים אות יז

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Prev Next

הרשמת חברים

"אין שום מציאות בלתי השם יתברך"