על כל פשעים תכסה אהבה

 

הרב מיכי יוספי

כתר שם טוב
יום ראשון | כח' תשרי | תשעג

 

 

הרב מיכי יוספי

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו