הרב דניאל הכהן סטבסקי
רעותא דליבא
מתוך ספר אגרת הגאולה ב' 
עמוד פ'
יום ראשון  | ב' שבט | תשעג

 

איגרת הגאולה

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו