הרב אברהם מיכאל הלפרין שליט"א


 

נשא דברים במעמד ההתחזקות לרגל 30
יום לזכרו של הרב אהרון פרץ סטבסקי זצ"ל
הרב אברהם מיכאל הלפרין שליט"א
רבה של השכונה הגבעה הצרפתית, ירושלים

 

אירועים מיוחדים

הרשמת חברים

"בכל תנועה - שם אלופו של עולם"