שיעורים אחרונים

 


הרב דניאל סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער עד הנהגות ד-ה
יום ראשון ב' אב תשעה

 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

"אין שום מציאות בלתי השם יתברך"