התוועדות חנוכה תשע׳ט | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב