התוועדות ראש חודש שבט תשפ׳א יום רביעי ליל א׳ שבט תשפ׳א בשעה 21:00