התוועדות חנוכה תשפ׳א

יום שלישי ליל א' בטבת בשעה 21:00