התוועדות ראש חודש חשון תשפ׳א

יום ראשון ליל ב' בחשון בשעה 20:30