הנשמה והגוף

 

 

 

 

"האדם מורכב מחומר וצורה, שהוא הנשמה והגוף. והנה הנשמה תתלהב תמיד לידבק בקונה. רק סיבוב החומר מפסיק הדבקות. ולזמנים ידועים יכול לגבור הצורה על החומר לידבק בו יתברך שמו"