מאמרים

עבודה פנימית

האם ניתן לעשות עבודה פנימית אישית עם כתבי הבעל שם טוב, כפי שעושים עם כתביו של רבי נחמן מברסלב נינו הקדוש?

 

 

 

 

איגרת הגאולה א'

השאלה:

האם ניתן לעשות עבודה פנימית אישית עם כתבי הבעל שם טוב, כפי שעושים עם כתביו של רבי נחמן מברסלב נינו הקדוש?
 
 
 

הרשמת חברים

"בכל תנועה - שם אלופו של עולם"
<div class="fb-facepile" data-href="https://www.facebook.com/pages/&#x5d1;&#x5d9;&#x5ea;-&#x5d4;&#x5d1;&#x5e2;&#x5dc;-&#x5e9;&#x5dd;-&#x5d8;&#x5d5;&#x5d1;/164753985589" data-max-rows="3" data-size="small" data-width="260"></div>