דרך ישרה | ספר צוואות הבעש"ט שער קח | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב