דרכי הכוונה בהתקשרות באותיות התפילה ח"ב | ספר צוואות הבעש"ט שער קד | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב