הרב סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער פב הנהגות: ד-ח

א' אלול תשעו