הרב דניאל סטבסקי | כד' אב תשעו
ההתמודדות עם הגאווה
ספר צוואות הבעש"ט שער פב