הרב דניאל הכהן סטבסקיספר צוואות הבעש"ט תחילת שער עה | כב' אלול תשעה