ספר צוואות הבעש"ט שער עא הנהגה ב
יום ראשון יד' אייר | תשעה