ספר צוואות הבעש"ט שער עא 
יום ראשון ל' ניסן | תשעה