ספר צוואות הבעש"ט שער ס"ה
יום ראשון | יג' טבת | תשעה