הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט סוף שער סב
יום ראשון | יב' אלול | תשעד