הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט  שער נט - סא
יום ראשון | ז' אב | תשעד