הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער נ"ב
יום ראשון | א' תמוז | תשעד