הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער נ"א
יום ראשון | טז' אדר | תשעד