הרב דניאל הכהן סטבסקי
צוואות הבעש"ט שער ל"ז
יום ראשון | יט' טבת | תשעד