הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות מבעש"ט שער כ" וכ"ו
יום ראשון | ל' חשון | תשעד