מעשה בנשיכה באתרוג וניסיון השמחה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב