שיעורי ספירת העומר | הרב דניאל הכהן סטבסקי
שבוע ז' תיקון מידת המלכות
 

 

מלכות

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו