חסד

גבורה

תפארת

נצח

הוד

יסוד

מלכות

הרשמת חברים

וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו