"ישראל הם הקיום של כל העולמות"

 

 

 

 

"ישראל הם הקיום של כל העולמות"