עוֹלָם שֶׁכֻּלּוֹ שַׁבָּת

 

 

 

 

"קודם הבריאה היה עוֹלָם שֶׁכֻּלּוֹ שַׁבָּת, וכן יהיה לעתיד לבוא"